Influence of honeybee (Apis Mellifera L) pollination on field strawberry (Fragaria x Ananassa) productivity

Authors

  • Erdenechimeg Zorigt School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tsolmon Nyamdavaa School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tsolmon Purev School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Solongo Gonchig School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Togtokhbayar Norovsambuu School of Animal Science and Biotechnology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Shurentsetseg Puntsagdash School of Animal Science and Biotechnology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1396

Keywords:

Greenhouse, harvest, yield, fruit shapes and quality

Abstract

Bee pollination plays key role for strawberry productivity and quality. This experiment was carried out to comparative studies with the purpose to detecting the impacts of bee pollination for strawberry yield, quality, number of fruits per unit area and commercial value. The experimental treatments were tested during the growing season 2018-2019 in the greenhouses (600 square meters) at "Every Day Farm" LLC in Jargalant village, Ulaanbaatar. The Japanese variety “Tochiotome” was used. As results of the study, the total and marketable yields were high, average weight of fruit per unit area was more, and fruit maturation process was faster in the bee-pollinated treatment compared to control-without bee pollination. Moreover, in the bee-pollinated areas the fruits of strawberries were completely well-shaped, and the standard sized fruit yield increased up to 87.4%, while in the control area non-standard small sized fruits increased, and the commercial value was low. The use of honey bees as pollinators on strawberries in the greenhouse to be considered as cost effective and good practice.

Таримал гүзээлзгэнэ (Fragaria × ananassa)-ний бүтээгдэхүүнт чанарт балт зөгий (Apis mellifera l.)-н тоос хүртээлтийн нөлөө

Балт зөгийн тоос хүртээлт гүзээлзгэний бүтээгдэхүүнт болон шимт чанарт чухал үүрэгтэй байдаг. Энэхүү туршилт судалгааг хүлэмжийн нөхцөлд зөгийгүй болон зөгийгөөр тоос хүртсэн таримал гүзээлзгэний нийт ургац, ургацын таваарлаг чанар, нэгж талбайн жимсний гарц зэргийг  харьцуулан судалж, тоос хүртээлтийн нөлөөг илрүүлэх зорилгоор гүйцэтгэв. Туршлагыг Улаанбаатар хотын Жаргалант тосгонд байрлах “Every Day Farm” ХХК-ийн 600 квадрат метр талбайтай зуны хүлэмжинд Японы “Tochiotome” сортыг ашиглан, 2018-2019 оны ургамал ургалтын хугацаанд гүйцэтгэсэн. Судалгааны дүнгээр зөгийгөөр тоос хүртээлгэсэн гүзээлзгэний жимс хяналт хувилбартай харьцуулахад, жимсний ургацаар илүү, хүнсний хэрэглээний чанар өндөр, нэгж талбайн жимсний дундаж гарц их, болц богино байгаа нь ажиглагдлаа. Түүнчлэн зөгийн тоос хүртээлтийн нөлөөгөөр гүзээлзгэний жимсний хэлбэрзүйн гажиг бүрэн засагдаж, нийт ургацад стандарт жимсний эзлэх хувь 87.4% хүртэл өссөн дүнтэй гарсан бол хяналт хувилбарт стандарт бус жижиг жимсний тоо ихсэж, хүнсний хэрэглээний чанар муу байв. Хүлэмжийн гүзээлзгэний үйлдвэрлэлд балт зөгийн бүлийг тоос хүртээгчээр ашиглах нь өртөг багатай, үр ашиг өндөртэй сайн арга гэж үзлээ.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
196
pdf 451

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Zorigt, E., Nyamdavaa, T., Purev, T., Gonchig, S., Norovsambuu, T., & Puntsagdash, S. (2020). Influence of honeybee (Apis Mellifera L) pollination on field strawberry (Fragaria x Ananassa) productivity. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 138–143. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1396

Issue

Section

Articles