Possibility of microbial remediation of soil contaminated by organic compounds

Authors

  • Tsenguun Enkhtur School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tsolmongerel Erdenebayar School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bujidmaa Baasandorj School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tuul Nyambal School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Khorloo Yundendorj School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1391

Keywords:

hexachlorocyclohexane, morphology, physiology, biochemistry, nutrient medium

Abstract

Hexachlorocyclohexane (HCH) has been widely used in agriculture of our country to protect crops, vegetable fields, forest soils and plants from pests, and to treat scabies and other diseases in livestock. This pesticide is a highly toxic, carcinogenic, and banned substance that accumulates in human cells, tissues, and the environment over a long period of time. Incubated at 25°C for 3 days. The morphological, physiological, and biochemical characteristics of the two strains that differed in their biological properties and were dominant in the soil sample were determined. To determine the biochemical properties of these cultures, HCHDB1 (collection №1) culture was identified as 100% Bacillus circulans and HCHDB2 (collection № 2) culture was identified as 99% Brevibacillus brevis.

Органик нэгдлээр бохирдсон хөрсийг микробиологийн аргаар цэвэршүүлэх боломж

Гексахлорциклогексаныг манай улс хөдөө аж ахуйн салбарт өргөнөөр ашиглаж үр тариа, хүнсний ногооны талбай, ойн аж ахуйн хөрс, ургамлыг хортон шавжаас хамгаалах, мал амьтныг хамуу болон бусад төрлийн өвчнийг эмчлэхэд ашиглаж байсан. Энэхүү пестицид нь хүний эс, эд болон байгаль орчинд удаан хугацаагаар хуримтлагддаг, онцгой хортой, хорт хавдар үүсгэх нөлөөтэй, хэрэглэхийг хориглосон химийн бодис юм. Уг судалгаагаар гексахлорциклогексанаар бохирдсон хөрсний дээжинд илэрсэн бактерийн 12 омогийг 1%-ийн гексахлорциклогексан агуулсан хатуу (Nutrient agar) тэжээлт орчинд 25 хэмд 3 өдрийн турш өсгөвөрлөж ялган авсан. Биологийн шинж чанараараа ялгаатай бөгөөд уг хөрсний дээжинд доминант илэрсэн 2 омогийн морфологи, физиологи, биохимийн шинж чанарыг тодорхойлсон. Уг өсгөвөрүүдийн биохимийн шинж чанарыг тодорхойлоход HCHDB1 (коллекцийн №1) өсгөвөр 100%-иар Bacillus circulans, HCHDB2 (коллекцийн №2) өсгөвөр 99%-иар Brevibacillus brevis болохыг тус тус тодорхойлов.

 Түлхүүр үг: гексахлорциклогексан, морфологи, физиологи, биохими, тэжээлт орчин

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
266
pdf
427

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Enkhtur, T., Erdenebayar, T., Baasandorj, B., Nyambal, T., & Yundendorj, K. (2020). Possibility of microbial remediation of soil contaminated by organic compounds. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 194–199. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1391

Issue

Section

Articles