Assessment of rangeland condition

Authors

  • Batbileg Bayaraa School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Byambasuren Damdin School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ser-Od Baatar School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1384

Keywords:

vegetation indices, Landsat satellite data

Abstract

There is a substantial gap in the studies on classifications of rangeland condition in the Mongolian context. To fill this gap, this study aimed at assessing the condition and changes of rangeland in the forest-steppe zone in Mongolia with the use of remote sensing technique. The Bornuur soum of Tuv aimag in Mongolia was selected as the study area. A quantitative methodology with remote sensing tool was employed to assess rangeland condition. The results of the study showed an overall accuracy of 73.9%. The study provided an insight into possible improving methodology of rangeland monitoring, sustainable land management as well as environmental studies.

Бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлэх зарим арга

Монгол орны хувьд зайнаас тандан судлалын арга технологийг ашиглан газрын бүрхэвч болон газар ашиглалтын ангилал, өөрчлөлтийг үнэлэх судалгаа түгээмэл байгаа ч тус аргыг ашиглан бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлсэн судалгаа ховорхон хийгдсэн байна. Иймээс ойт хээрийн бүс болох Төв аймгийн Борнуур сумын жишээгээр зайнаас тандах аргаар бэлчээрийн төлөв байдлыг n=700 цэгийн хээрийн судалгааг ашиглан үнэлсэн. Судалгааны үр дүнг хээрийн хэмжилтийн мэдээгээр үнэлэхэд таарцын үнэлгээ нь 73.9% гарсан нь цаашид бэлчээрийн төлөв байдлын судалгаанд ашиглах боломжтойг харуулж байна. Цаашид тус ангиллын аргыг улам сайжруулан бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ, мониторинг, тогтвортой газрын менежмент болон байгаль орчны судалгаанд хэрэглэж болно.

 Түлхүүр үг: ургамлын индекс, ландсат хиймэл дагуулын мэдээ

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
226
pdf
362

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Bayaraa, B., Damdin, B., & Baatar, S.-O. (2020). Assessment of rangeland condition. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 150–156. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1384

Issue

Section

Articles