Analysis on the factors of grassland area change in Inner Mongolia

Authors

  • Burenjargal Tangudai School of Mongolian Studies, Inner Mongolia University, Hohhot, China
  • Fang Fang School of Economics and Management, Inner Mongolia University, Hohhot, China

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1383

Keywords:

The change of pasture area, the driving forces, factor analysis

Abstract

With the development of China’s industrialization, the reduction problem of grassland area caused by unglazed land occupation has become increasingly prominent. The driving factors of the decrease of forage land area gradually changed from the beginning of livestock overloading to the non-animal husbandry factors such as industrial occupation. On the basis of classification and summary of the related research results of the change of pasture grassland resources, this paper analyses the distribution characteristics and utilization status of grassland resources in China.

Өвөр монголын өөртөө засах орны бэлчээрийн талбайн өөрчлөлтийг түргэсгэгч хүчин зүйлсийн судалгаа

Өвөр монголын бэлчээрийн талбай жил бүр буурах хандлагатай байна. Гэвч цаг хугацааны ялгаатай үеүдэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс нь өөр өөр байсаар иржээ.

Энэхүү өгүүлэл нь БНХАУ- ын хойд нутгийн төлөөлөл бүс болохуйц Өвөр Монголыг судалгааны объёктоор сонгон, 1997-2015 оны тоо материалд тулгаарлан, бэлчээрийн нөөц, хэрэглээний өөрчлөлтийн талаар судалсан судалгааны ажлуудын үр дүнг ангилан нэгтгэж математик, статистикийн тооцооллын аргыг ашиглан, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн долоон үзүүлэлтийг сонгон бэлчээрийн өөрчлөлтийн түргэсгэгч механизмыг судалсан болно.

 Түлхүүр үг: бэлчээрийн талбайн өөрчөлт, түргэсгэгч хүчин зүйл, хүчин зүйлийн шинжилгээ

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
188
pdf
322

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Tangudai, B., & Fang, F. (2020). Analysis on the factors of grassland area change in Inner Mongolia. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 144–149. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1383

Issue

Section

Articles