Results of study on immunotropic activity of immune supporting drugs

Authors

  • Gurbadam Baatarkhuyag Generel Authority for Border Protection, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bayartogtokh Bataa School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gereltuya Jagj School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Delgermurun Dugar School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bolormaa Pelden School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1371

Keywords:

salsola laricifolia, artemisia santolinifolia, oxytropis pseudoglandulosa, drug technology, toxicity, immunotropic activity

Abstract

In recent years, there have been negative developments such as deforestation, overgrazing, and loss of plant species due to the mining and pasture misuse, and global warming. Due to this, the immunity of Mongolian livestock has been decreasing. The uses of immunosuppressive drugs is limited in the veterinary practice. The aim of this study, the technology of 3 types of drugs prepared from the different type of medical plants and their immunotropic activity was tested in the laboratory animals. In the result, the immunotropic activity of 1th group preparation /SL (50), AS (30) and OPG (20)/ was higher than control group and also other group preparation.   

Дархлаа тэтгэх үйлдэлтэй эмийн бэлдмэлийн иммунотроп үйлдлийг судалсан дүн

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн олборлолт, бэлчээрийг зөв зохистой ашиглахгүй байх, дэлхийн цаг агаарын дулаарал зэрэгтэй холбоотойгоор бэлчээр хомсдох, талхлагдах, ургамлын төрөл, зүйлийн тоо хомсдох зэрэг сөрөг үзэгдэл ажиглагдах боллоо. Үүнээс шалтгаалан монгол малын тэсвэрт чанар нь алдагдах, дархлаа буурах үндэс болж байна. Дархлаа тэтгэх үйлчилгээтэй эм бэлдмэлийн хэрэглээ мал эмнэлгийн практикт хязгаарлагдмал байна. Иймд энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид ургамлын гаралтай шинэ эмийн технологи боловсруулж түүний иммунотроп идэвхийг судлан тогтоолоо. Судалгааны дүнд ургамлын гаралтай өөр өөр найрлага бүхий 3 төрлийн эмийн бэлдмэлийн технологи боловсруулж тэдгээрийн иммунотроп идэвхийг лабоарторийн амьтанд туршиж үзэхэд   Хувилбар 1 буюу I бүлгийн бэлдмэлийн иммунотроп идэвх ШБ (50) : СНШ (30) : ХБО (20) туршилтын нийт хугацаанд хяналттай харьцуулахад туршилтын хулганы дэлүүний жинг нь 2 дахин, дэлүүний эсийн тоог 1,5 дахин, дэлүүний индексийг 1,5 дахин тус тус нэмэгдүүлж бусад бүлгийн бэлдмэлүүдээс дархлалын урвалын эрчимжилтийг илүү дэмждэг болохыг тогтоолоо.

Түлхүүр үг: шинэсэрхүү бударгана, сантолин навчит шарилж, хуурмаг булчирхайт ортууз, эмийн технологи, хорон чанар, иммунотроп идэвх  

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
365
pdf
911

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Baatarkhuyag, G., Bataa, B., Jagj, G., Dugar, D., & Pelden, B. (2020). Results of study on immunotropic activity of immune supporting drugs. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 72–78. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1371

Issue

Section

Articles