The Comparative analysis of the supplement livestock technology version

Authors

  • Enkhjin Altaikhuu School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Saruul Idesh School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Lkhamsaizmaa Davaadorj Institute of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Enkh-Oyun Tulgaa Institute of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1318

Keywords:

Raphanus raphanistrum, Chenopodium album L, Artemisia frigida W, natron

Abstract

The technology version of the supplement livestock was based on rutabaga, white goosefoot, cold hardened wormwood and natron, prepared according to MNS0268:2018 and MNS2445:2002.These raw materials are subjected to initial processing and a pre-test of the ingredients and their contents.Based on the analysis of the composition and content of the raw materials, three versions of the technology of supplement livestocks have been developed.The content of biologically activesubstances in each of the developed versions was analyzed in “the laboratory of functional food and natural products”, and the mineral content in “the central laboratory for agricultural product monitoring and evaluation”.According to the analysis, version I was high in flavonoid, low in oils,version II was rich in carotene, vitamin C, alkaloids, and saponins, version III was rich in polysaccharides, oils and low in flavonoids, alkaloids, and saponins. Analysis of the mineral content of each of the variants showed that version I was rich in calcium, version II was rich in iron and version III was rich in potassium.

Тэжээлийн нэмэлт бэлдмэлийн технологийн хувилбарыг харьцуулан шинжилсэн дүнгээс

Тэжээлийн нэмэлт бэлдмэлийн технологийн хувилбар боловсруулахдаа MNS0268:2018, MNS2445:2002 стандартын дагуу бэлтгэсэн шар манжин (Raphanus raphanistrum), цагаан лууль (Chenopodium album L), хүйтсэн шарилж (Artemisia frigida W) болон хужрыг түүхий эдээр сонгон ашиглав. Эдгээр түүхий эдүүдэд анхан шатны боловсруулалт хийж, тус бүрийн найрлага, агууламжийг урьдчилан шинжилгээгээр тогтоосон болно. Түүхий эдийн найрлага, агууламжийг шинжилсэн шинжилгээний дүнд үндэслэн тэжээлийн нэмэлт бэлдмэлийн технологийн гурван хувилбарыг боловсруулав. Боловсруулсан хувилбар тус бүрд агуулагдах биологийн идэвхт бодисын агууламжийг МУИС, ШУС, ХТ, Эмчилгээний хүнс, байгалийн нэгдлийн химийн лабораторид, эрдсийн агууламжийг ХААИС, ХАА-н бүтээгдэхүүний хяналт үнэлгээний төв лабораторид тус тус шинжлэв. Шинжилгээний дүнгээс үзвэл I хувилбар флавоноидын агууламжаар илүү өндөр, аргаах бодис, тослогийн агууламжаар хамгийн бага, II хувилбар каротин, витамин С, алкалоид болон сапонины агууламжаар өндөр, III хувилбар полисахарид, тослог, аргаах бодисын агууламжаар илүү өндөр, флавоноид, алкалоид болон сапонины агууламжаар хамгийн бага байв. Хувилбар тус бүрийн эрдсийн агууламжийг шинжилсэн дүнгээс харахад I хувилбар кальци, II хувилбар төмөр, III хувилбар калийн агууламж өндөртэй байлаа.

Түлхүүр үг: шар манжин, цагаан лууль, хүйтсэг шарилж, хужир

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
198
pdf 533

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Altaikhuu, E., Idesh, S., Davaadorj, L., & Tulgaa, E.-O. (2020). The Comparative analysis of the supplement livestock technology version. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 28–33. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1318

Issue

Section

Articles