The study of algae in the lake Duruutsagaan

Authors

  • Tsedevsuren T School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bukhchuluun Ts Institute of Biology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ayushsuren Ch Institute of Biology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Baigal-Amar T School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1302

Keywords:

Diatom, assessment, trophic value, polluted lake

Abstract

The algae are widely used in ecological condition assessment for various aquatic environments, because of their widespread distribution, diversity, relatively short life span and short response to environmental changes. The purpose of this study is to define the species composition, abundance and habitat of the algal community in the Lake Duruutsagaan, and make assessment of water quality using the trophic and saprobic values of each species in the community.  There were 15 diatom species belonging to 4 orders, 9 families and 10 genera were recorded in 2017 and only 4 diatom species belonging to 4 orders were recorded in the littoral biofilm samples of the Lake Duruutsagaan.  It showed very low biodiversity index of diatom species. According to trophic values and saprobic index, 5 out total 6 sites along the lake shore were highly polluted and 1 site was assessed as slightly polluted. So that lake restoration measurements needed and researcher and students of School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences implemented further lake shore restoration activities.

Дөрөөцагаан нуурын замгийн судалгаа

Замаг нь байгалийн бүх төрлийн усан сан, экологийн янз бүрийн орчинд тархсан, олон зүйлтэй, орчны нөхцлийн болон тэсвэржилтийн үзүүлэлтийг илэрхийлэх боломжтой, амьдралын харьцангуй богино эргэлттэй тул орчны өөрчлөлтөд богино хугацаанд хариу үзүүлдэг учраас усны чанарыг үнэлэх, мониторинг хийхэд өргөн ашигладаг. Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Дөрөөцагаан нуурын цахиур замгийн зүйлийн бүрдэл, арви, амьдрах орчныг тодорхойлж тэдгээрийн трофик болон сапроб утгыг ашиглан усны чанарыг үнэлэх явдал юм. Дөрөөцагаан нуураас 2017 онд баруун болон баруун урд цэгээс авсан дээжинд 4 баг 9 овог 10 төрлийн 15 зүйл, 2018 онд 4 баг, 4 овог, 4 төрлийн 7 зүйлийн цахиур замаг бүртгэгдэв. Сапроб чанарын индексээр 6 цэгт хийсэн судалгаагаар 5 цэг нь бохирдолтой, 1 цэг нь бага бахирдолтой гарч байна. Харин 2017 онд харьцангуй өндөр бөгөөд мал ихээр орох боломжгүй хойд эргээс авсан дээжний хувьд сапроб индексээр бага бохирдолтой гэсэн ангилалд орж байна.Тиймээс нуурын нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ явуулах шаардлагатай байсан бөгөөд ХААИСийн Агроэкологийн сургуулийн судлаач багш оюутнууд нуурын эргийг нөхөн сэргээх ажлыг хийсэн юм.
Түлхүүр үг: цахиур замаг, үнэлгээ, трофик индекс, бохирдол

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
200
PDF 288

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

T, T., Ts, B., Ch, A., & T, B.-A. (2019). The study of algae in the lake Duruutsagaan. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 28(03), 61–69. https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1302

Issue

Section

Articles