Distribution of weed species in the agricultural regions differential by climate

Authors

  • Ogtonbaatar I Institute of Plant Protection, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Azzaya T Institute of Plant Protection, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Otgonsuren M Institute of Plant Protection, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1208

Keywords:

Level of waste, density, detriment

Abstract

In agricultural fields of 47 soums of Bulgan, Darkhan-Uul, Selenge and Tuv provinces in central region had 66 species belongs to 23 genus and 54 families weeds recorded and its weedness evaluation were 1 point in 5.4%, 2 points in 33%, 3 points in 32.4%, 4 points in 18.3% and 5 points in 18.3% on all fields, respectively. In agricultural fields of 17 soums of Khentii, Dornod and Sukhbaatar provinces in eastern region had 71 species weeds recorded and out of these, 49.2% was annual, 10.3% was biennial and 40.5% was perennial weeds. But in 17 soumd of Bayan-Ulgii, Uvs and Zavkhan provinces 36 species weeds recorded and all of that belongs to 17 genus and 34 families. Percentage of weeds were divided were 44.4% was annual, 11.1% was biennial and 45.5% was perennial. All recorded weed species were same on agricultural fields in central and eastern regions and weedness evaluation rate was more than western region

Цаг уурын нөхцлөөр ялгаатай бүс нутгуудын тариалангийн талбайн хог ургамлын тархалт, зүйлийн бүрэлдэхүүнийг тогтоосон дүнгээс

Хураангуй: Газар тариалангийн Төв бүсийн Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дархан–Уул аймгийн нийт 48 сумын  55291.8га талбайд 23 овог, 54 төрөлд хамаарагдах 66 зүйлийн хог ургамлууд зонхилон нийт  хог ургамлын 49.2% нэг наст, 10.3% хоёр наст, 40.5% олон наст хог ургамал тэмдэглэгдэж,  Зүүн бүсийн Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий аймгийн нийт 17 сумын 28601га талбайд 21 овог, 48  төрөлд хамаарагдах 71 зүйлийн хог ургамлын нэг наст 31.9%, хоёр наст 8.2%, олон наст  59.9% тархсан нь хог ургамлаас зүйлийн бүрэлдэхүүний хувьд газар тариалангийн төвийн  бүстэй ойролцоо байв. Баруун бүсийн Завхан, Увс, Баян-Өлгий аймгийн нийт 17 сумын 28601га  талбайд 17 овог, 30 төрөлд хамаарагдах 36 зүйлийн хог ургамал тэмдэглэгдэж, нийт хог  ургамлын 44.4% нэг наст, 11.1% хоёр наст, 44.5% олон наст хог ургамал тэмдэглэгдсэн нь  Төв болон Зүүн бүсийн тариалангийн талбайд тархсан хог ургамалтай харьцуулахад өндөр  уулын сэрүүн нөхцөлд ургах чадвар сайтай нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын  тархалт их, нэг наст үет хог ургамлын тархалт бага, 1–2 баллын хогтолтын түвшинд  байлаа. Судалгаанд хамрагдсан тариалангийн талбайд таримлын ургацад сөрөг нөлөө  үзүүлдэг зонхилон тархсан хөнөөлт хог ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний өөрчлөлтөнд  байгаль, цаг уурын нөхцөл онцгой нөлөөтэй болох нь бидний судалгаанаас харагдаж байна.

Түлхүүр үг: Хогтолтын түвшин, нягтрал, хөнөөл

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
477
PDF 994

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

I, O., T, A., & M, O. (2019). Distribution of weed species in the agricultural regions differential by climate. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 26(01), 135–140. https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1208

Issue

Section

Articles