The study on inheritance pattern, phenotype and nutritional analysis of atgrf2 transgenic rapeseed (brassica napus. L)

Authors

  • Uranjargal B School of Animal Science and Biotechnology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Enkhchimeg V School of Animal Science and Biotechnology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1203

Keywords:

Hygromycin tolerance, gus gene

Abstract

The rapeseed (Brassica napus L.) is the third most important economic plant in the world, from rapeseeds to oils and biodiesel. The results of previous studies have determined that possibilities to increase seed yield via increasing the size of the green leaf and the photosynthetic intensity. Therefore, the aims of this study to determine an inheritance pattern of transgene to T1 progeny, to compare phenotype of wild type and transgenic plants and to detect and compare some nutritional values of wild type and transgenic. Rapeseed seed surface was washed with 10% sodium hypochlorite for 10 min and rinse with sterile distilled water 3 times. T1 genetic inheritages were 3:1 to Mendelian ratio means 1 copy number of transgene was integrated into rapeseed genome. The height of AtGRF2 transgenic plants 25% higher than that if wild type plants, long shaft was 37.5%, leaf length was 31.6%, leaf width was 28.1%, and leaf area was increased by 34.8% than wild type plants. The total protein content of the transgenic plants 0.5% higher than that of the whole wild type plant, the total amount of the dietary fiber was the same, and the calcium content was 1.7% lower. About calcium, total ash, organic matter and total fat contents were very little difference. From the results, we concluded that the nutritional value of transgenic and wild type rapeseed plants was not shown significant differences.

Atgrf2 ген шилжүүлэн суулгасан рапс (brassica napus l.) -ын удамшил, фенотип, шимт чанарын зарим үзүүлэлтийн судалгаа

Хураангуй  Рапс (Brassica napus L.) нь дэлхийд 3-рт ордог эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой таримал  ургамал бөгөөд рапсаас хүнсний тос, биодизел гарган авдаг. Рапсын тосыг үрээс нь ялган  авдаг ба ургамлын ногоон навчны хэмжээ, фотосинтезийн эрчмийг нэмэгдүүлснээр үрийн  гарц, хэмжээг нэмэгдүүлсэн судалгааны дүнгүүд байдаг. Иймээс энэхүү судалгаагаар  ургамлын өсөлтийг идэвхжүүлэгч AtGRF2 (Arabidopsis thaliana growth-regulating factor2) ген  шилжүүлэн суулгасан рапс (Brassica napus L.) -ны удамшил, фенотип, шимт чанарын зарим  үзүүлэлтийг тодорхойлох зорилго тавилаа. Рапсын үрийн гадаргууг 10%-ийн гипохлорид  натрийн уусмалаар 10 мин угааж, ариутгасан нэрмэл усаар 3 удаа зайлж ариутгав.  Антибиотикт тэсвэрлэх тохиромжтой хувилбар 30 мкл гигромицинт тэжээлт орчинд Т1  удмын үрийг ургуулж антибиотикт тэсвэрлэх чанараар AtGRF2 генийн удамшлын тооцоолон  үзэхэд Т1-д генийн удамшил Менделийн хуулийн дагуу 3:1 байв. AtGRF2 ген шилжин орсон  трансген рапсын ургамлын навчны хэмжээг эх ургамалтай харьцуулан үзэхэд трансген  ургамлын өндөр хяналтаас 25%-иар, зайдмалын урт 37,5%-иар, зайдмалын тоо 18,8% навчны  урт 31,6%-иар, навчны өргөн 28,1%-иар, навчны талбай 34,8%-иар томорсон байна.Трансген  рапсанд агуулагдах фосфор, азотгүй хандлаг бодис (АХБ), нийт үнс, органик бодис, нийт  тослогийн хэмжээ нь эх ургамлынхаас маш бага зөрөөтэй харин нийт уураг эх ургамлаасаа  маш бага буюу 0,5%-иар их, нийт эслэгийн хэмжээ ижил, харин кальцийн хэмжээ 1,7%-иар  бага байгаа нь трансген рапс шимт чанарын хувьд эх ургамалтай маш төстэй болохыг  харуулж байна.

Түлхүүр үг: Гигромицин тэсвэр, gus ген 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
506
PDF 926

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

B, U., & V, E. (2019). The study on inheritance pattern, phenotype and nutritional analysis of atgrf2 transgenic rapeseed (brassica napus. L). Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 26(01), 94–100. https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1203

Issue

Section

Articles