Research on color image segmentation

Authors

  • Wang He Xi Ge Tu School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bolormaa D School of Engineering and Technology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1183

Keywords:

RGB, Threshold, Otsu method

Abstract

The basic foundation for the development of the image processing is image segments. Primary analysis, such as analysis of images and visualization of images, begins with segmentation. Image segmentation is one of the important parts of digital image processing. Depending on the accuracy and accuracy of the segmentation, the results of the image analysis, including the size of the object, the size of the object, and so on. In the first section of this study, briefly describe the types of image segments. Also use Mathlab language's powerful modern programming tools to explore the image segmentation methods and compare the results. As a result of the experiment, it is more accurate to accurately measure the trajectory of the image segmentation of the image as a result of the Otsu-based method of B space. This will apply to further research.

Өнгөний мэдээлэлд суурилсан дүрс сегментчлэх аргын судалгаа

Хураангуй: Дүрс боловсруулах судалгааны ажлын үндсэн суурь нь дүрс сегментчлэл юм. Дүрсэнд анализ хийх, дүрсийг ойлгох зэрэг анхан шатны боловсруулалт нь дүрс сегментчлэхээс эхэлдэг. Дүрс сегментчлэл нь дижитал дүрс боловсруулалтын чухал хэсгүүдийн нэг юм. Сегментчлэлийг хэр зэрэг үнэн зөв, нарийвчлал сайтай хийснээс шалтгаалан, дараагийн дүрс таних, обьектын хэмжээ зэрэг дүрс шинжлэлийн алхамын үр дүн ихээхэн хамаардаг. Энэхүү судалгааны ажлын эхний хэсэгт дүрс сегментчлэх арга төрлүүдийн талаар товч танилцуулна. Мөн орчин үеийн програмчлалын хүчтэй хэрэгсэл болох Mathlab хэлний функцуудыг ашиглан дүрс сегментчилж гарсан үр дүнгийн харьцуулалтыг танилцууллаа. Туршилтын үр дүнд RGB өнгөний орон зайн B бүрэлдэхүүнд суурилсан Otsu-ийн аргийг ашиглан дүрсийг сементчилэх нь уламжлалт дүрс сегментчилэх аргаас нэн сайн үр дүнтай илүү нарийвчлалтай байна. Үүнийг цаашдын судалгааны ажилдаа хэрэглэх болно.

Түлхүүр үг: RGB дүрс, босго (Threshold) утга, гистограм, Otsu-ийн арга, дүрс боловсруулалт

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
365
PDF 441

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

Ge Tu, W. H. X., & D, B. (2018). Research on color image segmentation. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 25(03), 138–143. https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1183

Issue

Section

Articles