The influence of planting time of the seed yield and quality millet

Authors

  • Khishigbuyan T School of Agroecology and Business, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia
  • Gungaanyam G Institute of Plant and Agricultural Science, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia
  • Namjilsuren J Institute of Plant and Agricultural Science, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1181

Keywords:

Planted plan, area, version and repetition

Abstract

One of the best crops grown in Mongolia is Mongolian rice, which is drought-tolerant, has a good reproductive ability, easy processing and easy to prepare for food. The survey was conducted the field of the IPASI in Khongor soum of Darkhan-Uul aimag in 2017. The Saratovskaya 853 varieties were sown on May 20, 30 and 10 June. Spacing between 0.5 m and 15 cm between plants / total 18 stages  at 15 cm in apart, each field is  1 m2 (width 83.3 cm, length of 120 cm ) the   irrigated area, on May 20, the yield has  61.6 h/ha of  seed was reduced to 4.8 h/ha from May 30, 8.5 h/ha from the June 10 th.

Усалгаатай нөхцөлд бог будааны үрийн ургац, тэжээллэг чанарт тарих хугацааны нөлөө

Хураангуй: Бог будаа нь хүнс, тэжээлийн нэг наст үет ургамал. Манай орны тариачин ардууд ганд тэсвэртэй,үржих чадвар өндөр, боловсруулах багаж төхөөрөмжийн шаардлага бага, хүнс тэжээлд хэрэглэхэд амар хялбар зэрэг өвөрмөц онцлогтой түгээмэл тариалагдаж байсан унаган таримлын нэг бол бог будаа юм[1]. Туршлага судалгааг 2017 онд Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дахь УГТХүрээлэнгийн судалгааны талбарт явууллаа. Бог будааны Саратовская-853 сортыг мөр хооронд 15 см зайтайгаар 6 см гүнд үрэнд зориулан 5 дугаар сарын 10, 20, 6 дугаар сарын 10 гэсэн хугацаанд нэг га талбайд 3 сая.ширхэг нормоор тус бүр 3 давталmтайгаар нэг дэвсгийн хэмжээ 1м2 нийт 9 дэвсэгт тариалсан. Бог будааны үрийн ургацаар 5 дугаар сарын 20-ны хувилбар хамгийн өндөр буюу 61.6 ц/га хүрч 5 дугаар сарын 30-ныхаас 4.8 ц/га, 6 дугаар сарын 10-ныхаас 8.5 ц/га тус тус илүү байна.

Түлхүүр үг: Таримал, талбай, хувилбар, давталт

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
376
PDF 633

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

T, K., G, G., & J, N. (2018). The influence of planting time of the seed yield and quality millet. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 25(03), 127–131. https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1181

Issue

Section

Articles