Influence of the frequency and interval to milk of mare on yield, composition and sanitary parameters of the milk

Authors

  • Baigalmaa Ts School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Purevsuren D School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Burenjargal S School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Sandagdorj B School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gombojav A School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Urangoo Ts State Central Veterinary Laboratory, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Enkh-Oyun T Institute of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Nyam-Osor P School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1160

Keywords:

Enteric bacterial contamination, Гэдэсний бүлгийн нян, нянгийн бохирдол

Abstract

The experiment was conducted in order to evaluate the frequency and interval to milk of mare how to influence on yield and composition of the milk and sanitary parameters, dividing 15 mares older than 5 years old into 3 groups by foaling date and milk yield, from 8:00 am to 8:00 pm according to the hygiene and sanitary basic regime. Therefore, 1st group was milked 12 times per day with an hour interval, 2nd group was milked 6 times per day with a 2-hour interval, 3rd group was milked 3 times per day with a 4 hour interval and determined sanitary parameters, composition and milk yield for each groups. If length of the interval of milking mare was longer the milk yield is increasing. But milk yield of 1st group, which milked the highest frequency, was higher than other two groups by milk yield per day besides the content of fat was increased by more than 30 percent. There are no differences between 2nd and 3rd group on contents of fat, lactose, protein and milk yield per day. Although milk of the 1st group, which milked the highest frequency tend to have higher bacterial contamination, there is no statistical difference between other two groups and the overall bacterial contamination level meets national standards.

Саах давтамж, саам хоорондын зай гүүний саамны гарц, найрлага, ариун цэвэрт нөлөөлөх нь

Хураангуй: Гүүг саах давтамж, саам хоорондын зай саамны гарц, найрлага, ариун цэврийн үзүүлэлтэнд
хэрхэн нөлөөлдөгийг үнэлэх зорилгоор 5-аас дээш насны 15 гүүг унагалсан хугацаа, саамны гарцаар нь дүйцүүлэн 3 бүлэг болгон хувааж өглөөний 8 цагаас оройн 20 цагийн хооронд эрүүл ахуй-ариун цэврийн нийтлэг дэглэмийг баримтлан сааж туршилтын ажлыг явуулав. Ингэхдээ өдөрт эхний бүлэг(I)-ийн гүүг 1 цагийн зайтайгаар 12 удаа, дараагийн бүлэг(II)-ийн гүүг 2 цагийн зайтайгаар 6 удаа, сүүлийн бүлэг(III)-ийн гүүг 3 цагийн зайтайгаар 4 удаа сааж бүлэг тус бүрээр харгалзах үзүүлэлтийг тодорхойлов. Саам хоорондын зай уртсах тусам нэг удаагийн саамны гарц илүү байв. Харин I бүлгийн саамны гарц өдрийн дүнгээрээ хамгийн өндөр байхын зэрэгцээ тослогийн агууламж 30 гаруй хувиар илүү байв. Статистикийн боловсруулалтаар II ба III бүлгийн гүүний саамны өдрийн гарц, уураг, тослог, лактозийн
агууламж бодитой ялгаагүй байв. Хамгийн олон давтамжтай саасан I бүлгийн саамны нянгийн бохирдлын хэмжээ их байх хандлагатай ч статистикийн боловсруулалтаар бусад бүлэгтэй нь харьцуулахад бодит ялгаа гараагүй ба нянгийн ерөнхий бохирдлын түвшин үндэсний стандартын шаардлагыг хангаж байв.

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Гэдэсний бүлгийн нян, нянгийн бохирдол

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
381
PDF 733

Downloads

Published

2018-12-28

How to Cite

Ts, B., D, P., S, B., B, S., A, G., Ts, U., T, E.-O., & P, N.-O. (2018). Influence of the frequency and interval to milk of mare on yield, composition and sanitary parameters of the milk. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 25(03), 3–8. https://doi.org/10.5564/mjas.v25i03.1160

Issue

Section

Articles